Bistandsværgen hjælper personer med en anbringelsesdom, behandlingsdom eller forvaringsdom, når de vil klage.

En person som får en behandlingsdom i stedet for en fængselsstraf, skal følge denne behandling. Behandlingsdommen betyder, at vedkommende ikke skal i fængsel. Retten kan mene, at dømte er for mentalt syg, uegnet, farlig mm. til at komme i fængsel.  Derfor beskikker retten også en bistandsværge til den dømte.

Bistandsværgen er den fornuftige person, som skal hjælpe den dømte, hvis den dømte vil klage over behandlingen. Eksempelvis kan en læge indlægge og tvangsmedicinere den dømte i henhold til dommen. Vil den dømte klage over tvangsmedicineringen, hjælper bistandsværgen med at formulere klagen og sende den til rette myndighed. Dermed undgår man, at den dømte ringer til politiet, ombudsmanden, kommunen og andre, for at klage over tvangsmedicineringen. Bistandsværgen er den fornuftige person ved siden af en person, som er dømt mentalt syg. 

Bistandsværge og sin klient og patient på retpsykiatrisk afdeling sengeafsnit samt forvaringsdømt taler sammen om regler og udgang udskrivning klager hjælp til klager mm.

Bistandsværgen lytter og hjælper personer med en behandlingsdom. Hvis en dømt ikke får en fængselsstraf, men en behandlingsdom, anbringelsesdom eller forvaringsdom, har vedkommende ret til at få en bistandsværge. Det er vigtigt, at bistandsværgen kender alle reglerne, når klienten har brug for hjælp eller vil klage over sundhedspersonale eller behandlingen.

Det er faktisk bistandsværgens pligt at sikre, at foranstaltninger (behandlingen) mod den dømte ikke strækker sig længere end nødvendigt.

Forskellen på en anbringelsesdom og en ambulant behandlingsdom med mulighed for indlæggelse

Tiltalte skal undergive sig ambulant psykiatrisk behandling ved psykiatrisk afdeling med tilsyn af Kriminalforsorgen, således at Kriminalforsorgen sammen med overlægen kan træffe bestemmelse om indlæggelse

En behandlingsdom giver ofte mulighed for, at kriminalforsorgen sammen med overlægen kan træffe bestemmelse om genindlæggelse. En ambulant behandlingsdom betyder blot, at personen kan gå hjemme men løbende skal mødes med sundhedspersonale. Et sådant møde kan eksempelvis være med en sygeplejerske, som uddeler medicin eller løbende samtaler med en psykolog. Til behandlingsdomme er tilknyttet en behandlingsansvarlig overlæge. Får patienten det værre, kan overlægen aktivere dommen og tvangsindlægge den behandlingsdømte.

Anbringelsesdom bistandsværge Tiltalte dømmes til anbringelse i psykiatrisk afdeling.

Anbringelsesdommen betyder flere restriktioner mod den dømte person end en ambulant behandlingsdom. En person med en anbringelsesdom bliver i henhold til dommen anbragt. Det kan eksempelvis være på et retspsykiatrisk sengeafsnit eller institution. Anbringelsen betyder, at vedkommende ikke frit kan forlade stedet, hvis vedkommende har lyst. Personer kan være anbragt på en psykiatrisk afdeling eller bosted / institution, som vedkommende ikke må forlade.  Anbringelse ophører, når retten træffer en afgørelse om, at anbringelsesdommen skal ophæves.

Pårørende, som er blevet bistandsværge for en behandlingsdømt eller forvaringsdømt, kører ofte sur i klagesystemet og reglerne.

Der findes to slags bistandsværger. Den ene slags er pårørende, et familiemedlem, ven / veninde mm., som den dømte særligt ønsker skal være bistandsværge. Den anden slags bistandsværger er professionelle bistandsværger, som aflønnes af myndighederne. De professionelle bistandsværger kaldes listebistandsværger, og de har ofte flere klienter og dermed god praktisk og juridisk erfaring. Det koster ikke den dømte noget, at få beskikket en professionel bistandsværge.

Det er ofte en god idé, hvis man som behandlingsdømt eller anbragt lader familie og venner være besøgsvenner og overlade klagebehandlingen til professionelle bistandsværger.  De professionelle bistandsværger kaldes også listebistandsværger, fordi de står på en liste over professionelle bistandsværger hos anklagemyndigheden. 

Pårørende, som er blevet bistandsværge for behandlingsdømt eller forvaringsdømt, kører ofte sur i klagesystemet og reglerne.

Som pårørende og bistandsværge skal man altid stå “stand-by”, når telefonen ringer og psykiatrien eller fængslet oplyser, at den dømte har brug for hjælp. 

Håndbog-for-patientrådgivere-og-bistandsværger

Professionelle bistandsværger, som den dømte får beskikket fra politiet / anklagemyndigheden, er professionelle bistandsværger med kendskab til reglerne. Får man som tiltalt en behandlingsdom, anbringelsesdom  eller forvaringsdom i stedet for en almindelig fængselsstraf,  har man krav på at få beskikket en professionel bistandsværge. 

Hvordan får den dømte beskikket en bistandsværge, som varetager sine interesser, når den dømte vil klage og har brug for professionel hjælp?

Tiltalte skal have en bistandsværge, hvis anklagemyndigheden ved politiet ønsker, at tiltalte skal idømmes en behandlingsdom eller anbringelsesdom. Ønsker tiltalte i forbindelse med behandlings- eller anbringelsesdommen at få en professionel bistandsværge stillet til rådighed, skal vedkommende have den mulighed.

Den behandlingsdømte eller anbragte kan i visse tilfælde få et familiemedlem eller ven/veninde som bistandsværge, hvis personen er egnet. Det er altid en konkret vurdering. En bror eller søster, der som bistandsværge smugler stoffer ind på en lukket psykiatrisk afdeling, vil blive afbeskikket med det samme.

Det bedste er at få en professionel bistandsværge. Det er gratis for anbragte, behandlings- eller forvaringsdømte, at få beskikket en professionel bistandsværge. Det er ofte svært for et familiemedlem eller bekendt uden særlig viden at vide alt det praktiske. Eksempelvis hvordan forvaringsdømte anmoder Statsadvokaten om indbringelse af forvaringsspørgsmålet for retten efter § 72. Det er her den professionelle bistandsværge skiller sig ud.

Kunne der være brug for at få beskikket en professionel bistandsværge så klik her.